#8 - Enchilada, Wet Burrito, Hard Taco

#9 - Wet Burrito, Soft Taco, Tostada

#10 - Enchilada, Flauta, Chile Relleno

#11 - Enchilada, Tamale, Soft Taco

#12 - Wet Burrito, Tostada, Enchilada

12.49